Решения 2019

IV сессия II созыва 

III сессия II созыва 

II сессия II созыва

I сессия II созыва

LIX сессия I созыва

LVIII сессия I созыва

LVII сессия I созыва

LVI сессия I созыва

LV сессия I созыва

LIV сессия I созыва