Решения 2020

ХII cессия II созыва

ХI cессия II созыва

Х cессия II созыва

IХ cессия II созыва

VIII сессия II созыва

VII сессия II созыва

V сессия II созыва